Dagsavisen
Dagsavisen

Dagsavisen

News Norway
40-50 years51% Men

Den bevisste forbrukeren

Dagsavisens lesere er høyt utdannede, urbane og med høy kjøpekraft. Jobber gjerne i lederstillinger, tar beslutninger om innkjøp for sin organisasjon, og bruker penger på kvalitet og miljøvennlige valg.

Gender distribution

Women
49%
Men
51%

Husstandsinntekt - høy kjøpekraft

Source: Kantar TNS Telefonundersøkelse
0-450
92
451-700
92
701-1000
100
1001->
158

Høyeste fullførte utdannelse - høyt utdannede

Source: Kantar TNS
Grunnskole
68
Videregående
62
Fagbrev
49
Høy/ Universitet mindre enn 4 år
108
Universitet mer enn 4 år
172

Hva slags jobb har du? - Mange ledere

Source: Kantar TNS
Toppleder
160
Mellomleder
128
Serviceyrke
69

Miljøbevissthet - Svært bevisste

Source: Kantar TNS
Ingen
56
Lite
62
Nøytral
50
Noe
50
Meget høy
50

Verdt å betale ekstra for kvalitet - Bevisste forbrukere

Source: Kantar TNS
Helt uenig
30%
Litt uenig
27%
Verken eller
69%
Litt
100%
Helt enig
120%

Antall barn - Mange barnefamilier leser Dagasvisen digitalt

Source: Kantar TNS Forbruker & Media 17/1 (snitt av mobil og desktop)
0
87
1
162
2
124
3+
168